Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

Služby

Služby jsou poskytované na základě  individuálního plánu klienta a Smlouvy o poskytování služeb sociální péče.

Pobyt, stravování, praní prádla

Pobyt

Pobyt klienta v zařízení je trvalý. Pokoj je vybaven základním vybavením, které je poskytnuto klientovi k osobnímu užívání. Klient nebo jeho zákonný zástupce může v průběhu pobytu požádat o přestěhování na jiný pokoj. Projednání žádosti klienta o přestěhování upravuje Domácí řád.

Stravování

Jednou ze služeb je zajištění celodenního stravování. Podrobnější podmínky ohledně stravování (diety, přihlašování a odhlašování stravy, zajišťování tekutin atd.) jsou upraveny v Domácím řádu a Metodice pro hrazení stravy v době nepřítomnosti klienta v zařízení.

Kvalita podávané stravy je pravidelně hodnocena klienty i zaměstnaci v rámci stravovací komise. Vyjádřit se ke kvalitě, případně zúčastnit se, mají možnost i rodinní příslušníci našich klientů.

Prádelna

Klientům zajišťujeme praní, žehlení či mandlování osobního prádla, které je možné prát v automatické pračce běžnými pracími prostředky. Prádlo je klient povinen na vlastní náklady označit předem stanoveným číslem.

Standardní služby hrazené z příspěvku na péči

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
 • Pomoc při přesunu na lůžko, vozík
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC
 • Pomoc s úklidem pokoje, osobních věcí
 • Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Služby zajišťované cizími subjekty

Klienti mohou v zařízení využívat i jiných služeb, které jsou zajišťovány cizími subjekty – nákup v kantýně, kadeřnické a holičské služby, pedikúra.

Ceníky a sazebníky úhrad naleznete zde »

+420 778 538 296 (recepce)

Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o.

Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou 2 (Ukázat na mapě)

IČ: 71220011

Datová schránka: 2bwkhxn

+420 778 538 296 (recepce)

Domov důchodců Jablonecké Paseky

Domov nabízí své služby od 1. 7. 2004. Jsme příspěvkovou organizací Krajského úřadu Libereckého kraje. Služby, které poskytujeme v souladu se zákonem o sociálních službách:

 • Domov pro seniory (§49)
 • Domov se zvláštním režimem (§ 50)