Dobrovolníci

Dobrovolníci v Domově důchodců  Jablonecké Paseky, p.o.  pracují od roku 2003. V současné době se nejvíce uplatňují jako společníci našich klientů.

Od roku 2011 získáváme pravidelně finanční příspěvek od Statutárního města Jablonec nad Nisou na vzdělávání dobrovolníků v naší organizaci. Tím se nám daří zajistit vzdělávání pro dobrovolníky nad rámec povinného vstupního školení a v následujících letech bychom v tomto trendu rádi pokračovali.

V současné době máme 8 dobrovolníků, kteří naše klienty navštěvují pravidelně alespoň 1x týdně.

Typy dobrovolnické činnosti

Dobrovolnická činnost dlouhodobá - pravidelná

 • společníci jednotlivých klientů = povídání, vycházky
 • pravidelné akce pro klienty

Dobrovolnická činnost dlouhodobá - občasná

 • pomoc při kulturních akcích v DD i mimo DD
 • doprovod klienta k lékaři

Dobrovolnická činnost jednorázová

 • zajištění kulturního programu pro klienty

Program péče o dobrovolníky

Domov důchodců nemůže poskytnout dobrovolníkům honorář, ale nabízí program, kterým alespoň částečně ocení jejich snahu a ochotu pomoci.

 • Pravidelné setkání dobrovolníků 2x ročně
 • Účast na akcích pořádaných zařízením (nejen jako pomoc, ale i jako host)
 • Poděkování za práci dobrovolníka (formou drobného dárku)
 • Možnost stravování v zařízení v den práce
 • Možnost výcviku dobrovolníků
 • Možnost získání celostátního ocenění dobrovolníků – „Křesadlo“
 • Pojištěn

Čestné uznání

Čestné uznání za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou činnost v roce 2014, podporu projektů pro seniory a ochotu být lidský v každé chvíli

Chcete s námi spolupracovat jako dobrovolník?

Bližší informace získáte od koordinátorky dobrovolníků na tel.: 778 538 295 nebo osobní návštěvou po tel. domluvě.


Vytisknout úvodní stránka    


© 2018, Domov důchodců Jablonecké Paseky, všechna práva vyhrazena. | Dnes je 30. 11. 2020,